سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاید

تمامی امکانات همه مراکز قابل بازدید و اقامتی برای شما ارسال میگردد.

تمامی امکانات برای مهمان ارسال میشود و مابقی اگر نیاز خاصی داشتید در فضای اینترنت موجود است.

تاریخ و زمان حرکت با هماهنگی پیش از حرکت و با مراکز اقامتی در اختیار مهمان میباشد. زمان حرکت هر روز بر اساس تایم هماهنگ شده با مهمان، زمان و ظرفیت مراکز اقامتی است. همچنین خواست مهمان در صورت هماهنگی مرکز اقامتی در اولویت است.

هر گونه تغییر در برنامه سفر نسبت به تور تهیه شده، ترجیحا پیش از شروع تور قابل اعمال میباشد و بر اساس هماهنگی با مدیر عملیات تور توسط لیدر قابل اجراست.

هزینه ماشین متاسفانه بر اساس سه نفر سواری محاسبه در صورت کمتر بودن نفرات هزینه ترانسفر نفر سوم اضافه میشود و در نفرات 3 تا 5 نفر قابل مذاکره است.

بسته به نظر مهمان متفاوت است. با توجه به تفاوت سلیقه مهمانان، تورگایددرایور در هر شهر چهار عدد از بهترین رستوران ها را معرفی و در نهایت مهمان انتخاب میکند.

مود پلاس مبنا و رویه کار خود را بر مبنای اعتماد به مهمانان نهاده است. مجموعه ما بر اساس اعتماد نسبت به مهمان عمل میکند ضمن اینکه تمام پروتکل های بهداشتی رعایت میشود.

در صورت استفاده از جعبه نگهدارنده مخصوص و جانمایی در صندوق عقب خودرو، خیر مانعی ندارد.